Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu (UX-UI)

img

Kullanıcı Deneyimi

Pazarlama karmalarından bir tanesi olan hedef kitle her zaman önemli derecede yorum gerektiren bileşenlerden bir tanesi olmuştur. Her ürünün tasarlanması bir hedef kitle talebi ile ortaya çıkarken tasarlanan ürünün pazarlaması da hedef kitlenin ihtiyaç ve taleplerinin yorumlanmasından geçer. Hedef kitlenin yorumlanması önceleri tamamen içgüdüsel olarak algılanırken zaman içerisinde çeşitli istatistiklerden yararlanılması sayesinde daha reel bir boyuta indirgenmiştir. Bu istatistiklerin yapılması ve büyük oranda pazarlama sırasında kullanılabilir olması için firmamız UX ve UI olarak adlandırılan trendlerin arasında bir denge kurulmasında size yol göstermeyi hedef haline getirmiştir.

animationanimation
Icon
A/B Testi
A/B testi en sık kullanılan user experience optimizasyondur. Bu test genellikle iki farklı sayfada minör ve majör olarak yapılır.
Icon
Split Test
Genellikle tek sayfadan (landing page) oluşan web sitelerinde kullanılır. İki farklı landing page oluşturarak her iki conversion'a bakılır.
Icon
Multivariate Test
A/B testine benzer fakat kullanıcılar iki varyasyon değil ikiden fazla varyasyonların aynı aksiyon içerisinde daha farklı unsurlarla test edilmesi.
animationanimation

Pazarlama Stratejisinde Hedef Kitle Yorumunun Önemi Nedir?

Pazarlamanın hangi alanda yapıldığı fark etmeksizin hedef kitle gözünden bakılarak ve değerlendirilerek ihtiyaçların tespit edilmesi oldukça önemli bir hal alır. Müşterilerin ürün kullanımı sırasında yaşayacakları deneyimler gözlemlenerek bir takım çalışmalar yapılır. Devamında ise uygun stratejinin oluşturulması ve ekibimiz tarafından uygulanması aşamasına geçilir. Analizler sonucunda elde edilen bu veriler herhangi bir tasarım kararı almak isteyen firmanız için yol gösterici olurken portotipin oluşturulmasına kadar geçen sürede kullanılabilir veriler olarak kabul edilmektedir.

img
animationanimation